Korttids- og rehabiliteringsopphald

Korttids- og rehabiliteringsopphald skal sikra heildøgns helsehjelp til personar som har eit tidsavgrensa behov for rehabilitering etter sjukdom, skade eller nedsett funksjon.

Slik er tenesta

Du får eit tidsavgrensa opphald med medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og helsehjelp heile døgnet.

Søk om korttids- og rehabiliteringsopphald

Søk helse- og omsorgtenester her.

Dette koster tenesta

Det er eigenbetaling for etter 60 dagers opphald.

Prisar for omsorg

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne

Kart