Korttids- og rehabiliteringsopphald

Korttids- og rehabiliteringsopphald skal sikra heildøgns helsehjelp til personar som har eit tidsavgrensa behov for rehabilitering etter sjukdom, skade eller nedsett funksjon.

Slik er tenesta

Du får eit tidsavgrensa opphald med medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og helsehjelp heile døgnet.

Søk om korttids- og rehabiliteringsopphald

Søk helse- og omsorgtenester her.

Dette koster tenesta

Det er eigenbetaling for tenesta. 

Prisar for omsorg

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg 

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne

Kart