Bryneheimen

Bryneheimen er ein av to sjukeheimar i Time kommune.

Slik er tenestene

Bryneheimen gir heildøgns pleie og omsorg til personar som har varig fysisk- og/eller psykisk funksjonssvikt og der hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er nok. Sjukeheimen har 54 rom, fire av desse er dobbeltrom (ektepar-rom).

På Bryneheimen kan du få  tenestene langstidsopphald, korttidsopphald eller avlasting.

Slik søker du


Søk her om helse- og omsorgtenester

Dette kostar tenestene

Nokre tenester er gratis, mens andre har eigenbetaling.

Prisar for omsorg


Telefonnummer til avdelingar i omsorg 

Kontaktinfo

Resepsjon Bryneheimen
Telefon 51 77 65 50

Kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00.

Renate Iversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 65 72
Mobil 958 09 531
Sjukepleiertelefon Bryneheimen 1. etg
Sjukepleiartelefon Bryneheimen 1. etg
Mobil 916 29 431
Sølvi Vigesdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 65 71
Mobil 977 40 218
Sjukepleiartelefon Bryneheimen 2. etg
Sjukepleiartelefon Bryneheimen 2. etg
Mobil 951 61 039

Adresse

Hognestadvegen 41, 4340 Bryne

Kart