Råd og rettleiing

.

Råd og rettleiing

Nedsatt funksjonsevne

Bufetat har laget en oversikt over ulike tema som kan være nyttige. Det er tema som blant annet går på Hva er nedsatt funksjonsevne?, rettighetene til personer med utviklingshemming og vern mot overgrep.

Nedsatt funksjonsevne

 

 

Digital fullmakt

Har du  lurt på dette med digital fullmakt?

Bjørg er snart 80 år og har den siste tida blitt litt meir ustødig til beins og mer avhengig av praktisk hjelp. Hun får nå hjelp av heimesjukepleien som kjem innom henne eitt par ganger i veka. No som Bjørg har fått eit større behov for hjelp i kvardagen, vil Hilde, hennes datter, at hun skal følgje opp moren sin litt tettare. 

Hilde ber sin mor om å få tilgang til hennes brukar på Helsenorge, slik at hun kan administrere og følgje opp den helsehjelpen Bjørg trenger. Bjørg takker ja til dette og dei setter seg ned foran pc'en. Men først trenger Hilde å få ein fullmakt frå si mor.

Det er enkelt å gje og få fullmakt for bruk av tenester på Helsenorge. Hvis Bjørg gir fullt samtykke til det, kan Hilde gå inn på Helsenorge på vegne av Bjørg og sjekke når helsesjukepleieren har avtale om å koma, avbestille timen dersom det ikkje passar og fornye resepter på medisiner som Bjørg treng.

Slik gir du fullmakt:

• Logg inn på Helsenorge
• Trykk på navnet ditt øverst til høyre
• Gå til "Fullmakter" i listen
• Trykk på "Gi ny fullmakt"
• Velg eit familiemedlem frå lista eller oppgi ein annan person og dens fødselsnummer
• Trykk "Neste"
• Velg deretter kor lenge fullmakten skal være gyldig og kva fullmakten skal gjelde for
• Avslutt med å trykke "Opprett fullmakt"

Ønsker du meir informasjon? Les meir om korleis du kan bruke tenestene på andres vegne på Helsenorge.

Du kan og kontakte Helsenorge ved å ringe på telefon 23 32 70 00

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er eit privatrettsleg alternativ til vanleg vergemål. Vergemålsloven definerar fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Velger du å opprette ein fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgjevar». Personen du velger til å ivareta interessane dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordninga er i utgangspunktet gratis og du kan sjølv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av ein advokat, må du betale advokaten for arbeidet.

Fremtidsfullmaktens innhald og utforming

Bestem kva  fullmakten skal omfatte

Kva gjer eg etter at fremtidsfullmakta er oppretta ?

Når fremtidsfullmakten trer i kraft

Stadfesting av fullmakten

Mal for fremtidsfullmakt (PDF, 32 kB)

Sjå korleis ein fremtidsfullmakt kan sjå ut

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00