Treningskontakt

Treningskontakt er ei form for fritidskontakt som tilbyr personleg treningsrettleiing til menneske med utfordringar når det gjeld psykisk helse eller rus.

Slik er tenesta

Treningskontakten skal bidra til at du tar del i fysisk aktivitet og friluftsliv.
Treningskontakten skal motivera deg til å delta aktivt i treningane, og har dette som jobb.
Treningskontakten kan vera med deg på treningssenter, gå- og joggeturar og andre typar trening.

Søk om treningskontakt

Du kan søke om treningskontakt på skjemaet søknad om omsorgstenester (PDF, 103 kB).

Kva kostar tenesta

Å ha treningskontakt er gratis.

Kontaktinfo

Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder psykisk helse -og rusarbeid
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Cathrine Kleppe
Avdelingsleder Meistringssenteret
E-post
Telefon 51 77 62 53
Mobil 473 88 387