Røyrvika omsorgbustadar

Heildøgns omsorgbustad med bemanning for menneske med fysisk, psykisk og /eller kognitiv svikt.

For å få tilbod om omsorgsbustad tilrettelagt for heildøgnstenester må den som søkjer ha ei varig og omfattande behov for helse- og omsorgstenester.

 

 Søk tenesta her

 

Husleige etter kommunale takstar  

Prishefte

 

 Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Bjørg Bø McDowell
Avdelingsleiar Røyrvika
E-post
Telefon 958 18 646
Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00