Meistringssenteret

Dersom du har behov for hjelp når det gjeld psykisk helse og/eller rusproblem kan meistringssenteret gje tilbod om følgande:

  • individuell oppfølging
  • Recovery-orientert. arbeid
  • fokus på pårørande,
  • hjelp til administrering av medikamenter.
  • hjelpe innbyggjarane med å få kontakt med NAV til dei som har behov for økonomisk hjelp og rettleiing eller gjeldsrettleing
  • Lavterskel tilbod, Svendsenhuset (PDF, 298 kB)

I tillegg har kommunen eit samarbeid med Jæren Distrikt psykiatriske senter (JDPS) som har ansvar for psykiatribehandlinga etter Lov om psykisk helsevern for innbyggjarane i Time. 


Tenester som meistringssentert gir:

Søknadskjema

 

Ulike aktivitetar:

Samarbeidspartnere:

Lenker til Nasjonale nettsider:

 

Besøk gjerne Meistringssenteret på Facebook

 

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Cathrine Kleppe
Avdelingsleder
E-post
Mobil 473 88 387
Aktvitetssenteret Svendsenhuset
Mobil 915 28 231
Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00