Meistringssenteret

Dersom du har behov for oppfølging når det gjeld psykisk helse og/eller rusproblem.

Me gir individuell hjelp ut frå behov som kjem fram i søknad og vurderings-/kartleggingssamtale. Me har òg gruppetilbod. Me arbeider Recovery-orientert. 

Slik søker du

Du kan søke om tenesta på skjemaet søknad om omsorgstenester (PDF, 103 kB).

Kva kostar tenesta?

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

Kontaktinfo

Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder psykisk helse -og rusarbeid
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Cathrine Kleppe
Avdelingsleder Meistringssenteret
E-post
Telefon 51 77 62 53
Mobil 473 88 387