Bufellesskap og ambulerande tenester

  • Svertingstad bufellskap er for  menneske med samtidig psykisk helse- og rusproblem
  • Kolheia bufellesskap er for menneske med alvorleg psykisk helsesvikt 
  • Ambulerande tenester er timebaserte tenester til heimebuande menneske med psykisk og fysisk funksjonssvikt

Formålet med denne tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i dine ressursar, ønske og mål. Me arbeider Recovery-orientert.

 

Søk om bufellesskap og ambulerande tenester her

 

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Astrid Orre
Avdelingsleder
E-post
Mobil 911 35 082
Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00