Bufellesskap og ambulerande tenester

  • Svertingstad bufellskap er for  menneske med samtidig psykisk helse- og rusproblem
  • Kolheia bufellesskap er for menneske med alvorleg psykisk helsesvikt 
  • Røyrvika omsorgsbustader for menneske med psykisk og fysisk funksjonssvikt
  • Ambulerande tenester er timebaserte tenester til heimebuande menneske med psykisk og fysisk funksjonssvikt

Formålet med denne tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i dine ressursar, ønske og mål. Me arbeider Recovery-orientert.

Slik søker du

Du kan søka om tenesta på skjemaet søknad om omsorgstenester (PDF, 103 kB).

Kva kostar tenesta?

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

Kontaktinfo

Bjarte Sælevik
Virksomhetsleder psykisk helse -og rusarbeid
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 454 52 648
Bjørg Bø McDowell
Avdelingsleder Røyrvika
E-post
Telefon 958 18 646
Astrid Orre
Avdelingsleder Svertingstad og Kolheia
E-post
Telefon 51 77 60 46
Mobil 911 35 082