Tilrettelagt aktivitetstilbod før og etter skuletid

Tilrettelagt aktivitetstilbod før og etter skuletid (TAT) for elevar i frå 8. årstrinn. 

Tenesta er eit tilrettelagt avlastings-/aktivitetstilbod, før og etter skuletid, for elevar med fysisk og kognitiv funksjonssvikt. 

Søk tenesta her

 

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

 

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Tove Netland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 65 47
Mobil 902 72 363
Tove Merete Vorland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 83 11
Mobil 902 11 349
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Gamle Åslandsvegen 25, 4355 Kvernaland

Kart