Praktisk bistand

Praktisk bistand er ei teneste me gir til personar som er avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å kunna utføra daglege gjeremål.

Du kan få opplæring, bistand eller hjelp med praktiske oppgåver, daglege gjeremål og sosial deltaking.

Søk helse- og omsorgtenester her

 

Det er eigenbetaling for denne tenesta.

 

Prisar for omsorg

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160