Ledsagerbevis

Om du har behov for følge eller assistane for å kunna gå på kultur- og fritidsarrangement, kan du søka om ledsagerbevis.

Kva er ledsagerbevis?

Den som har ledsagerbevis kan ta med seg ein ledsager utan ekstra kostnad på kultur- og fritidsarrangement. Ordninga gjeld berre hos dei verksemdene som aksepterer ledsagerbevis. Dette gjeld mellom anna alle kommunale verksemder i Time kommune, inkludert Bryne kino og Storstova.

Kven kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er for personar som på grunn av sjukdom eller nedsatt funksjonsevne har behov for bistand for å kunna delta på arrangement.

Her søker du

Søknadsskjema for ledsagerbevis

I tillegg må du senda inn legeerklæring og passbilde. Saksbehandlingstida er tre veker.

Treng du hjelp til utfylling?

Ta kontakt med Innbyggarservice på rådhuset om du treng hjelp til å fylle ut søknaden.

Klage

Om du ikkje er nøgd med vedtaket du har fått, har du rett til å klaga. Fristen er tre veker frå du mottok vedtaket. I klagen oppgir du kva du ønsker å endra, og grunngjev dette. Klagen kan sendast til kommunen eller leverast til Innbyggarservice.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00