Hjelp i heimen

Rett til nødvendig helsehjelp (heimesjukepleie) vert gitt til deg som bur heime og treng hjelp. Dersom du er avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å kunna utføra daglege gjeremål er praktisk bistand ei teneste du kan få. 

Nødvendig helsehjelp (heimesjukepleie)

  • Målet er at du skal få bu heime så lenge som mogleg, óg ved alvorleg sjukdom. Me er opptekne av kva som er viktig for deg.
  • Heimesjukepleie er gratis.

Praktisk bistand opplæring

  • Du kan få tidsavgrensa opplæring i praktisk og daglege gjeremål.
  • Tenesta er gratis i perioden.

Praktisk bistand

  • Bistand eller hjelp med praktiske oppgåver, daglege gjeremål og sosial deltaking.
  • Det er eigenbetaling for praktisk bistand.

 

Prisar for omsorg

 

Søk helse- og omsorgtenester her

 

 

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00