Heimesjukepleie

Heimesjukepleie vert gitt til deg som bur heime og treng nødvendig helsehjelp.

Målet er at du skal få bu heime så lenge som mogleg, óg ved alvorleg sjukdom. Me er opptekne av kva som er viktig for deg.

 Søk helse- og omsorgtenester her

 

Heimesjukepleie er gratis.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Kristine Ims Larsen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 62 66
Mobil 995 95 262