Bryne aktivitetssenter

Bryne aktivitetssenter er eit dagtilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon og/eller kognitiv funksjon.

Senteret gir brukarane eit stimulerande og meiningsfylt aktivitetstilbod i saman med andre.

Aktivitetsenteret er ope kvar dag frå måndag til fredag.

Søk Aktivitetsenter her

 

Det er eigenbetaling for denne tenesta som skal dekka sosiale utgifter til aktivitetar, kaffe, te, frukt. Transport er ikkje inkludert i tenesta.

Prisar for omsorg

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Tove Merete Vorland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 83 11
Mobil 902 11 349
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 10, 4344 Bryne

Kart