Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein ordning som skal gje deg som har ein funksjonsnedsettelse praktisk  bistand - i og utanfor heimen. Du må ha eit hjelpebehov utover to år, og meir enn 25 timar per veke for å ha rett på BPA.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisera praktisk bistand og nødvenig helsehjelp for personar med nedsett funksjonsevne.

 

:  Søk Brukarstyrt personleg assistent  her

 

Det er ingen eigenbetaling for BPA, men for praktisk hjelp i heimen er det eigenbetaling.

Kontaktinfo

Tordis Winstrup
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 61 43
Mobil 934 18 314
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00