Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein ordning som skal gje deg med ein funksjonnedsettelse praktisk  bistand - i og utanfor heimen. 

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisera praktisk bistand og nødvenig helsehjelp for personar med nedsett funksjonsevne. Du må ha eit behov for hjelp utover to år og mellom 25 og 35 timar per veke for å ha rett på BPA.

 

:  Søk Brukarstyrt personleg assistent  her

 

Det er ingen eigenbetaling for BPA, men for praktisk hjelp i heimen er det eigenbetaling.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Tordis Winstrup
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 61 43
Mobil 934 18 314