Kvernaland barne- og avlastingsbustad

Avlasting er eit tilbod til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver for barn og ungdom med nedsett funksjon. 

Tilbodet om avlastingsopphald kan verta gitt i avlastingsbolig på Kvernaland, eller som privat avlasting.

På Kvernaland avlastingsheim planlegg me opphaldet i samarbeid med foreldra. Brukaren får eit opphald som gjev tryggleik, trivsel og læring.

 Søk Barne- og avlastningsbustad her

 

Det er ikkje eigenbetaling for denne tenesta.

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Tove Netland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 65 47
Mobil 902 72 363
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Gamle Åslandsvegen 25, 4355 Kvernaland

Kart