Kvernaland barne- og avlastingsbustad

Avlasting er eit tilbod til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver for barn og ungdom med nedsett funksjon. Avlastinga skal hindra overbelastning, gje pårørande nødvendig fritid og ferie samt sjanse til å delta i vanlege samfunnsaktivitetar.

Tilbodet om avlastingsopphald kan verta gitt i avlastingsbolig på Kvernaland, eller som privat avlasting.

På Kvernaland avlastingsheim planlegg me opphaldet i samarbeid med foreldra. Brukaren får eit opphald som gjev tryggleik, trivsel og læring.

 Søk Barne- og avlastningsbustad her

 

Det er ikkje eigenbetaling for denne tenesta.

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Tove Netland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 65 47
Mobil 902 72 363

Adresse

Gamle Åslandsvegen 25, 4355 Kvernaland

Kart