Ergoterapi for barn 0 - 16 år

Ergoterapeuten hjelper menneske å fungera optimalt i kvardagen når dei har problem med daglige gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne.

Ergoterapi for barn 0-16 år

Barn som av ulike grunner har nedsett funksjonsevne kan få hjelp av ein ergoterapeut.

Nettside for habiliteringstjenesten for barn og unge i Rogaland.

 

Kva kan barneergoterapeut hjelpa deg med

  • Kartlegga funksjon
  • Kartlegga aktivitetsutføring og trena daglege aktivitetar (ADL)
  • Vurdering og trening av hånd/finmotorikk
  • Vurdera, prøva ut, søka om og tilpassa hjelpemiddel
  • Tilrettelegging i heim, skule eller barnehage
  • Rådgjeving og rettleiing til føresette og samarbeidspartnarar
  • Tett samarbeid med barnefysioterapeut
     

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan få tilvising frå helsesøster, lege, barnehage, skule, spesialisthelsetjenesten eller andre med godkjenning frå føresette.

 

Tilvisingsskjema

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Heidi Garborg
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 62 43
Mobil 993 15 148

Adresse

Trallfavegen 4
4340 Bryne

Kart