Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å endra levevaner, primært innan områda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Du kan få oppfølging både individuelt og i gruppe.

Er for deg over 18 år

Frisklivssentralen gir oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbod innan dei nemnde levevaneområda. Me har fokus på helsefremjande faktorar og meistring av eiga helse gjennom

  • helsesamtale
  • trening i gruppe
  • kosthaldsrettleiing og Bra Mat kurs
  • tobakk- sluttrettleiing
  • livsstyrketrening


Ein kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller verta henvist av fastlege eller anna helsepersonell.

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen


Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med frisklivsentralane i Gjesdal, Klepp og Hå. Den individuelle oppfølginga får du i heimkommunen din. Gruppetilboda kan du bruka i alle dei fire nemnde kommunane. For meir informasjon om tilbudet på Friskliv Jæren:

Frisklivsentralen si felles nettside.

 

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale med oss:
Tirsdag til fredag: Gunnhild Oftedal (tlf. 41106242)
Tirsdag og torsdag: Ingrid Edland (tlf. 477 58 281)

 

Timehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4,  Bryne - Klikk for stort bileteTimehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00