Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å endra levevaner, primært innan områda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Du kan få oppfølging både individuelt og i gruppe.

Er for deg over 18 år

Frisklivssentralen gir oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbod innan dei nemnde levevaneområda. Me har fokus på helsefremjande faktorar og meistring av eiga helse gjennom

  • helsesamtale
  • trening i gruppe
  • kosthaldsrettleiing og Bra Mat kurs
  • tobakk- sluttrettleiing
  • livsstyrketrening


Du kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller verta henvist av fastlege eller anna helsepersonell.

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen


Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med frisklivsentralane i Gjesdal, Klepp og Hå. Den individuelle oppfølginga får du i heimekommunen din. Gruppetilboda kan du bruka i alle dei fire nemnde kommunane. For meir informasjon om tilbudet på Friskliv Jæren:

Frisklivsentralen si felles nettside.

 

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale med oss:
Tysdag til fredag: Gunnhild Oftedal (tlf. 411 06 242)
Tysdag og torsdag: Ingrid Edland (tlf. 477 58 281)

 

Timehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4,  Bryne - Klikk for stort bileteTimehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne