Frisklivsentralen

Frisklivssentralen tilbyr om hjelp til å endra levevaner, primært innan områda fysisk aktivitet, kosthald, søvn og tobakk. Du kan få oppfølging både individuelt og i gruppe.

Er for deg over 18 år

Frisklivssentralen gjer  oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbod innann dei nemnde levevaneområda. Vi har fokus på helsefremjannde faktorar og meistring av eiga helse

  • Helsesamtale
  • Trening i gruppe
  • Kosthaldsrettleiing og Bra Mat kurs
  • Tobakk - sluttveiledning
  • Livsstyrketrening

 

Ein kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller bli henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV m.fl.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktande samtale med oss.

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen

Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med Frisklivssentralane i Gjesdal, Klepp og Hå.

Frisklivsentralen si felles nettside.

Den individuelle oppfølginga får du i heimkommunen din. Gruppetilboda kan du bruka i alle fire kommunane.


Timehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4,  Bryne - Klikk for stort bileteTimehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Gunhild Flatin Oftedal
Konsulent
E-post
Telefon 51 77 63 19
Mobil 411 06 242