Frisklivsentralen

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å endra levevaner, primært innan områda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Du kan få oppfølging både individuelt og i gruppe.

Er for deg over 18 år

Frisklivssentralen gjev oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbod innann dei nemnde levevaneområda. Me har fokus på helsefremjande faktorar og meistring av eiga helse gjennom

  • helsesamtale
  • trening i gruppe
  • kosthaldsrettleiing og Bra Mat kurs
  • tobakk - sluttveiledning
  • livsstyrketrening

Ein kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller verta henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV m.fl.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktande samtale med oss: 

Tirsdag til fredag - Gunnhild Oftedal

Tirsdag og torsdag - Ingrid (tlf. 477 58 281)

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen

Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med Frisklivssentralane i Gjesdal, Klepp og Hå. Den individuelle oppfølginga får du i heimkommunen din. Gruppetilboda kan du bruka i alle dei fire nemnde kommunane.

For meir informasjon om tilbudet på Friskliv Jæren:

Frisklivsentralen si felles nettside.

 

Timehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4,  Bryne - Klikk for stort bileteTimehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Gunhild Flatin Oftedal
Førstekonsulent
E-post
Telefon 51 77 63 19
Mobil 411 06 242