Tryggleiksalarm

I ein trygg og framtidsretta kommune som Time får du sjølvsagt tilbod om tryggingsalarm i heimen din.

Tryggleiksalarm for heimen

Tryggleiksalarmen skal sikra tryggleik for deg som bur heime . Du får ein alarmknapp som du har på deg rundt handleddet eller halsen. Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med omsorgstenestene på.  Tryggleiksalarmen fungerer berre i heimen din.

Kommunen leverer og koplar til utstyret, bortsett frå ein ekstra husnøkkel som må skaffast til veie av søkjar. Det tek opptil to veker å få tryggleiksalarm montert etter at søknad, fullmaktskjema og husnøkkel er motteke av teneste- og samordningskontoret..  

 

 Søk helse- og omsorgtenester her

 

 Det er eigenbetaling for denne tenesta.      

   

Prisar for omsorg

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00