Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til pårørande som utfører særleg tyngande omsorgsarbeid for pleietrengande familiemedlemmer. Det må vera søkt hjelpestønad i frå NAV.
Omsorgsoppgåvene må vurderast som særleg tyngande og ha eit omfang utover det som er rimeleg ein kan forventa.

 

 Søk omsorgsstønad her

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00