Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren skal ha oversikt på relevante tilbod og tenester der du bur.

Dette kan kreftkoordinator hjelpe deg med:

  • Gje støtte, råd og rettleiing i kvardagen knytta til behandling, rehabilitering og lindrande sjukdom
  • Samordne tilbod og tenester mellom kommunen. og spesialisthelsetenesta.
  • Vera tilgjengeleg for pasientar og pårørande
  • Bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen


  Du treng ikkje søka om å få kreftkoordinator, det er berre å ta kontakt.

 

Kreftkoordinator-tenesta er gratis.

 

Relaterte lenker

Brosjyre kreftkoordinator (PDF, 2 MB)

Kreftforeningen

Pasientforløp i palliasjon

Kontaktinfo

Evy-Ann Helle
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 51 77 63 49
Mobil 482 02 107

Opningstider

Kontortid måndag- fredag 08.00 - 15.00.

Adresse

Besøksadresse: Sivdamheimen 1. etg, Røyrvika 12.

Kart