Koordinator

Ein koordinator er ein kontaktperson i kommunen for deg som har behov for to eller fleire langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester.

Du vil få ein koordinator som er din kontaktperson.

Koordinatoren din 

  • skal ha ei oversikt over tenester som eksisterer i Time kommune
  • formidler kontakt med dei som er aktuelle for deg og koordinera tenestene
  • skal sikra at dei ulike tenestene du får fungerer saman
  • ser til at du får vera med på å bestemma kva som er best for deg

 

 
 Søk om koordinator her

 

Det er inga eigenbetaling for denne tenesta.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Anneth Svela
Førstekonsulent
E-post
Telefon 51 77 61 45
Mobil 402 16 400