Høyrsle- og synskontakt

Time kommune har samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.
Tilbodet gjeld alle aldersgrupper.

Høyrselkontakt

 • motivera til å bruka høyreapparat og andre høyrsletekniske hjelpemiddel
 • prøva ut enkle høyrsletekniske hjelpemiddel
 • hjelp med søknadsprosessen
 • oppfylging ved heimebesøk
 • skilla teknisk feil frå feil bruk av hjelpemidla
 • visa til rett fagperson
 • tilbakelevering av hjelpemiddel                                                
 • samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Rogaland                       
 • formidla kontakt med lokalt høyrslelag og lokale høyrslehjelparar


Synskontakt

 • råd og rettleiing til samarbeidspartnarar i kommunen
 • kartlegga behov i brukaren sitt nærmiljø
 • auka bevisstheten hos brukar om eigne ressursar
 • visa til rett fagperson 
 • tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Rogaland og lokale fagpersonar som optikar, augelege, vaksenopplæring og andre
 • utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • hjelp med søknadsprosessen
 • opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • følga opp ved heimebesøk

 

Korleis få kontakt med syn- og høyrslekontakt?

Ein kan ringe innbyggarservice.

Eller bruke skjema for tilvisning. (DOC, 34 kB)

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00