Demenskoordinator

Demenskoordinator skal fungera som bindeledd mellom personar med demens, deira pårørande og dei ulike delane av tenestene. Demenskoordinator er leiar for hukommelsesteamet og oppfølging etter demensdiagnose.

Har du nylig fått demensdiagnose ?
Då kan du eller dine pårørande kontakta demenskoordinator.

Demenskoordinator er også ansvarlig for:

 

Nyttige lenker:

Demenslinjen tlf. 23 12 00 40

Kontaktinfo

Gunhild Hetland Thrana
Demenskoordinator
E-post
Telefon 51 77 60 87
Mobil 904 07 110
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00