Telefonnummer omsorgstenester

Telefonnummer omsorg

Ambulerande teneste

Vakttelefonnr. 970 06 859

Avdelingsleiar Astrid Orre

Bufellesskap Sivdamsenteret

Vakttelefon 47890940 / 95471552

Avdelingsleiar Dagny Johannesen

Bryne aktivitetssenter

Kontakttelefonnr. 51 77 62 70

Avdelingsleiar Merete Vorland

Bryneheimen

Resepsjonen                 

Tlf.  51 77 65 50  frå klokka 7.30 til 15.00 på kvardagar.

Bryneheimen 1. etasje

Avdelingsleiar Renate Iversen

Vakttelefon sjukepleiar  916 29 431

Sør tlf. 901 54 832                                                                                                                     
Vest tlf. 916 09 569                                                                                                                   
Nord tlf. 918 45 729                                                                                                                    
       

Bryneheimen 2. etasje

Avdelingsleiar Sølvi Vigesdal

Vakttelefon sjukepleiar 951 61 039

Sør tlf. 468 50 563           
Vest tlf. 917 93 524                                                                                                                     
Nord tlf. 414 26 185            
 

Dagsenter for eldre

Kontakttelefon: 51 77 62 71/ 415 27 245

Avdelingsleiar Anlaug Øie

 

Foren

Vakttelefonnr. 913 35 172

Kontortelefonnr. 51 77 60 66

 

Avdelingsleiar Hilde Lobekk

Heimetenesta kontaktinformasjon

Sone Aust

Kontaktelefon 911 11 570
Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Avdelingsleiar Laila Alvestad

Sone Nord

Kontaktelefon 951 49 983 og 957 91 307
Adresse: Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

Avdelingsleiar Anlaug Øie

Sone Vest

Kontaktelefon 415 77 088
Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Avdelingsleiar Dagny Johannesen

Holmebakken

Telefonnr. personalbase: 51 77 61 32
Vakttelefon: 916 65 620
Mobilnr annet personal: 916 68 426
Mobilnr. hos brukar som personal alltid har med: 900 35 601

Avdelingsleiar Tordis Winstrup

Hukommelsesteam

Demenskoordinator Gunhild Hetland Thrana

Telefonnr. 51 77 60 87
Mobilnr. 904 07 110

E-post demenskoordinator@time.kommune.no

Kolheia

Vakttelefonnr. 970 06 859

Avdelingsleiar Astrid Orre

Kontaktinformasjon for Helse Stavanger angåande utskrivingsklare pasientar

Kontakttelefon

Tlf. 909 99 270 (Helse Stavanger kan ringa heile døgnet)

Eigensøknad frå pasientar

Eigensøknadsskjema kan sendas til:
Time Kommune
Postboks 38
4349 Bryne

eller via  sikker digital innsending til kommunen. 

Koordinerande eining

Systemkoordinator Anneth Svela

Telefonnr. 402 16 400

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Evy-Ann Helle

Kontortid mandag til fredag klokka  8 til 15.

Telefonnr. 51 77 63 49
Mobiltlf. 482 02 107

 Send e-post Til Evy-Ann Helle
 

Kringlemyr/Linevegen

Vakttelefonnr. 51 48 55 68/ 917 04 977

Avdelingsleiar Anita Ås

Kvardagsrehabilitering

Koordinator Anne-Merete Hauge Håland

Telefonnr. 959 94 331

Kvernaland avlastingsheim

Vakttelefonnr. 51 77 65 46/ 952 205 72

Avdelingsleiar Tove Netland

Lege og legevakt
Røyrvika

Vakttelefonnr. 957 52 648

Avdelingsleiar Solveig Austdal

Vardheia

Vakttelefonnr. 416 25 424

Avdelingsleiar Eli Westerlund Goodwin

 

 

Sivdamheimen

Resepsjonen

Tlf.  51 77 62 50 frå klokka 07.30 til 15.00 på kvardagar.
Når resepsjonen er stengt er kontakttelefon: 482 79 479.

Demensavdelinga

Avdelingsleiar Anne Dagny Versland

Vakttelefon 476 52 075

Gul avdeling tlf. 51 77 63 80
Blå avdeling tlf. 51 77 63 81
Rød avdeling tlf. 51 77 63 82

Rehabiliteringsavdelinga

Avdelingsleiar Marianne Bratteteig

Vakttelefon sjukepleiar 51 77 63 84

Avdelingskontor tlf. 51 77 63 65
Gr. 1 tlf. 51 77 63 83
Gr. 2 tlf. 51 77 63 84
Gr. 3 tlf. 51 77 63 67

Svendsenhuset

Telefonnr. 915 28 231

Avdelingsleiar Cathrine Kleppa

Svertingstad

Vakttelefonnr. 954 96 086

Avdelingsleiar Astrid Orre