Telefonnummer omsorgstenester

Ambulerande teneste

Vakttelefon 970 06 859

Avdelingsleiar Astrid Orre
mobil 911 35 082

Bryneheimen

Resepsjonen                 

Tlf.  51 77 65 50  frå klokka 7.30 til 15.00 på kvardagar.

Bryneheimen 1. etasje

Vakttelefon sjukepleiar  916 29 431

Sør tlf. 901 54 832                                                                                                                  
Vest tlf. 916 09 569                                                                                                                   
Nord tlf. 918 45 729    

Avdelingsleiar Renate Iversen
Kontor 51 77 65 72  mobil 958 09 531                                                                                                                
       

Bryneheimen 2. etasje

Vakttelefon sjukepleiar 951 61 039

Sør tlf. 468 50 563        
Vest tlf. 917 93 524                                                                                                                     
Nord tlf. 414 26 185

Avdelingsleiar Sølvi Vigesdal
Kontor 51 77 65 71 mobil 977 40 214            

Bryne aktivitetssenter

Kontakttelefon: 469 04 503

Avdelingsleiar Tove Merete Vorland, mobilnr: 902 11 349

Bufellesskap Sivdamsenteret

Vakttelefon 47890940 / 95471552

Avdelingsleiar Dagny Marie Aasland Johannessen

Dagsenter for eldre

Avdelingsleiar Anlaug Øie

 

Vakttelefon dagsenter    415 27 245

 

Foren

Vakttelefon: 913 35 172

Avdelingsleiar Britt Lode, mobilnr. 915 70 070

Heimetenesta kontaktinformasjon

Sone Aust

Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Vakttelefon:  911 11 570

Avdelingsleiar Jeanette Øyen  51 77 60 26 / 452 04 744

Sone Nord 

Adresse: Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

Vakttelefon heimetenesta: 951 49 983 

Vakttelefon omsorgsbustadane:  415 27 917

Dagsenter for eldre: 415 27 245

Avdelingsleiar Anlaug Øie 51 77 83 07  / 476 28 866

Sone Vest

Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Vakttelefon: 415 77 088

Vakttelefon Bukollektiv 478 90 940

Avdelingsleiar Dagny Marie Aa.  Johannessen 51 77  61 48 /  959 77 610

Holmebakken

Telefon personalbase: 51 77 61 32
Vakttelefon 1: 916 65 620
Vakttelefon 2: 916 68 426
 

Avdelingsleiar Tordis Winstrup, mobilnr. 934 18 314

Helsefremmande heimebesøk

Kontaktperson Anne-Merete Hauge Håland

Kontakttelefon 959 94 331

Hukommelsesteam

Demenskoordinator Gunhild Hetland Thrana

Kontor  51 77 60 87
Mobil    904 07 110

E-post demenskoordinator@time.kommune.no

Kolheia

Vakttelefonnr. 970 06 859

Avdelingsleiar Astrid Orre
mobil 911 35 082

Kontaktinformasjon for Helse Stavanger angåande utskrivingsklare pasientar

Kontakttelefon

Tlf. 909 99 270 (Helse Stavanger kan ringa heile døgnet)

Eigensøknad frå pasientar

Eigensøknadsskjema kan sendas til:
Time Kommune
Postboks 38
4349 Bryne

eller via  sikker digital innsending til kommunen. 

Koordinerande eining

Systemkoordinator Anneth Svela, telefonnr. 402 16 400

Teneste- og samordningskontor, telefonnr. 476 08 160

Kreftkoordinator

Kontortid mandag til fredag klokka  08.00 til 15.00

Kreftkoordinator Evy-Ann Helle
Kontor 51 77 63 49
Mobil   482 02 107

 Send e-post Til Evy-Ann Helle
 

Kringlemyr/Linevegen

Vakttelefon 51 48 55 68 / 917 04 977

Avdelingsleiar Anita Ås mobil: 908 14 821

Kvardagsrehabilitering

Koordinator Anne-Merete Hauge Håland

Kontakttelefon 959 94 331

Kvernaland avlasting- og barnebustad

Vakttelefon 51 77 65 46 / 952 205 72

Avdelingsleiar Tove Netland mobil: 902 72 363

Kvernaland Omsorgssenter

Adresse: Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

 

Avdelingsleiar Anlaug Øie:  51 77 83 07  / 476 28 866

Vakttelefon heimetenesta Nord: 951 49 983 

Vakttelefon omsorgsbustadane:  415 27 917

Dagsenter for eldre: 415 27 245

 

Lege og legevakt
Meistringssenteret - Psykisk- helse og rusarbeid

Vakttelefon 905 35 897

Avdelingsleiar Cathrine Kleppe
mobil 473 88 387 

Røyrvika

Vakttelefon 957 52 648

Avdelingsleiar Bjørg Bø Mc Dowell 
mobil 
958 18 646 

Sivdamheimen

Resepsjonen

Tlf.  51 77 62 50 frå klokka 07.30 til 15.00 på kvardagar.
Når resepsjonen er stengt er kontakttelefon: 482 79 479.

Demensavdelinga 1.etg. Sivdamheimen

Vakttelefon 476 52 075

Gul avdeling  tlf. 51 77 63 80
Blå avdeling  tlf. 51 77 63 81
Rød avdeling tlf. 51 77 63 82

Avdelingsleiar Anne Dagny Versland 
Kontor 51 77 62 89  mobil 932 30 770

 

Korttids- og rehabiliteringsavdelinga  2. etg. Sivdamheimen

Vakttelefon sjukepleiar 482 79 479

Avdelingskontor tlf. 51 77 63 65
Gruppe 1 tlf. 51 77 63 83
Gruppe 2 tlf. 51 77 63 84
Gruppe 3 tlf. 51 77 63 67

Avdelingsleiar Laila Arnesen 
Kontor 51 77 63 66 mobil 99106993

Time frivilligsenter kafe og aktivitet

Time frivilligsenter: tlf. 51 77 61 68 / 901 55 337
Leiar: Anita Morales Stokdal

Kafe, midagsservering og catering: tlf. 51 77 62 74
Leiar: Lise Solsvik

Svendsenhuset

Telefon 915 28 231

Avdelingsleiar Cathrine Kleppe

mobil 473 88 387

 

 

Svertingstad

Vakttelefon 954 96 086

Avdelingsleiar Astrid Orre
mobil 911 35 082

Teneste- og samordningskontor

Telefon: 476 08 160

Leiar Sølvi Hadland, mobilnr: 997 12 452

Vardheia

Vakttelefon 416 25 424

Avdelingsleiar Eli Westerlund Goodwin mobil: 471 72 307

 

 

Vibå dagsenter

Kontaktperson Anne Dagny Versland

Kontor 51 77 62 89
Mobil   932 30 770

 

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00