Ressursteam

I arbeidet med barn og unge skal Time kommune sin visjon "trygg og framtidsretta" vera ei rettesnor for arbeidet.

Alle skular og barnehagar skal ha tverrfaglege ressursteam.
 

Ressursteam (PDF, 216 kB)

Referatmal (DOC, 38 kB)