Sommar-Time

Går du på skule i Time kommune på 1.–10. trinn?

Då har me mykje kjekt du kan melda deg på i sommar. Alt er gratis.

OPPLEV - DELTA - UTFORSK med Garborgsenteret
For deg som går på 5.–7. trinn skuleåret 20/21.
Veke 27: Treng ikkje melda deg på, ope for drop-in. Berre møt opp på Garborgsenteret mellom kl. 09.30 og 10.00
Veke 31: Ledige plassar. Påmeldinga er open ut juli for tilbod i veke 31.

Time bibliotek. REGNSKOGEN
For deg som går på 5.–7. trinn skuleåret 20/21.
Veke 31: Aktivitet endra til drop-in aktivitet for barn og unge i biblioteket den veka. Ingen påmelding.
Veke 32: Ledige plassar. Påmeldinga er open ut juli.

Forskarfabrikken. SOMMARLAB
For deg som går på 4.–6. trinn skuleåret 20/21.
Veke 31: Nokre ledige plassar på Rosseland skule
Veke 32: Ledige plassar på Frøyland skule, fullt på Rosseland.

Studio K. KREATIV VERKSTAD
For deg som går på 3.–5. trinn, 5.–6. trinn og 7.–10. trinn skuleåret 20/21.
Veke 31: Nokre ledige plassar Påmelding open fram til slutten av juli.
Veke 32: Fullt

KODECAMP (PDF, 155 kB)
For deg som går på 5.–7.trinn skuleåret 20/21.
Veke 31: Nokre få ledige plassar. Påmelding open fram til slutten av juli.
Veke 32: Fullt

FYSISK AKTIV I TIME
For deg som går på 7.–10.trinn skuleåret 20/21.
Veke 31: Ledige plassar. Påmelding open fram til slutten av juli.
Veke 32: Ledige plassar. Påmelding open fram til slutten av juli.

Om Sommar-Time
I forbindelse med koronapandemien kan kommunane søka Utdanningsdirektoratet om tilskot slik at det kan leggast til rette for sommartilbod for elevar i grunnskulen.

Me har fått tilskot til å oppretta fleire sommarskuletilbod til elevane ved våre grunnskular. Me har samarbeida tett med fleire lokale aktørar og det har vore viktig å få til variasjon både i innhald og plassering. Målsettinga er ein arena kor elevar i grunnskulealder kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien, seier Siri Endresen, barne- og familiesjef i Time.

Andre tilbod i Time for barn og unge i sommar

Her samlar me informasjon om alle andre aktivitetar i kommunen for barn og unge i sommar. Informasjonen vert forløpande oppdatert etterkvart som me får inn informasjon om dei ulike tilboda.

Fritidsklubbar
Møllekjellaren på Bryne er stengt for sommaren. Opnar igjen onsdag 11.august.
Planeten fritidsklubb på Kvernaland, Lyefjell fritidsklubb og Lye mekkeklubb er stengt for sommaren. Opnar igjen torsdag 19. august.

Frøyland karateklubb
Trening gjennom heile sommaren, 2-3 økter per veke.
Frøyland Karateklubb held ope heile sommaren, både for dei som er medlem i klubben og dei som ikkje er det.
Gratis!
Oppstart veke 26.
Tysdag og torsdag kl. 17.30-19.30
Sundagar kl. 11.30-13.30
Stad: Kvernhallen

Frøyland IL
Gratis fotballskule i forkant av skulestart.