Skulefritidsordning (SFO)

Time kommune har seks barneskular der det er SFO-tilbod. Desse er skulane på Bryne, Hognestad, Rosseland, Frøyland, Lye og Undheim.

Informasjon om åpningstider på SFO finn ein ved å gå inn på SFO på den einskilde skule si nettside.

SFO

Påmelding, endring og oppseiing av SFO
 • Du kan melda barnet på via skulen sine nettsider eller på kommunen si nettside.
 • Ved spørsmål i samband med påmelding, kontakt heimeskulen til barnet.

Påmelding, endring av plass og oppseiing av SFO skjer elektronisk

Dersom du skal endra opphaldstid eller seia opp plassen så skal dette gjerast elektronisk 

 • Oppseiingstida er  2 månader og gjeld frå den 1. i kvar månad.
 • Ved oppseiing og endringar etter 1. mars må ein betala det same som før ut skuleåret – foreldrebetalinga vert altså ikkje endra eller redusert. Sjå vedtekter for meir informasjon.

Slik går du fram:

 1. Pålogging: https://skole.visma.com/time
 2. Velg ID  og du får tilgang med MinID/Buypass/Commfides
 3. Velg SFO tilbod og meld på SFO
 4. Velg startdato og det SFO tilbodet du ønskjer
 5. Kryss av for at du har lese vedtektene  til SFO
 6. Rettleiingshefte (PDF, 144 kB)

Rettleiingsfilm - youtube

Vedtekter for SFO
Informasjon om SFO - norsk
Informasjon om SFO - engelsk
Informasjon om SFO - polsk
Informasjon om SFO - arabisk
Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga i Time

Pris og betaling

 

  Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2021
  Antal dagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
  Pris pr mnd. 2 995 kr 2 395 kr 1 795 kr
  Matpengar 200 kr 165 kr 125 kr
  Pris per ekstra dag: 260 kr

   

  Ein betaler for 11 månader per år.

  • Matpengar er inkludert i prisen
  • Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon.

  Redusert foreldrebetaling i SFO

  Foreldre til barn i 1. og 2. klasse med samla inntekt under kr. 549 100,-  har rett til å søka om redusert foreldrebetaling.  Frå hausten 2021 vil dette også gjelda barn i 3. og 4. klasse. Foreldrebetaling skal frå august 2021 utgjera maks 6% av husstanden si samla inntekt for ein fulltidsplass i SFO.

  Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader».  

  Les meir om ordninga  (PDF, 410 kB)

  Søk redusert foreldrebetaling

  Kontaktinfo

  Innbyggarservice
  E-post
  Telefon 51 77 60 00