Skulefritidsordning (SFO)

Time kommune har seks barneskular der det er SFO-tilbod. Desse er skulane på Bryne, Hognestad, Rosseland, Frøyland, Lye og Undheim.

Informasjon om åpningstider på SFO finn ein ved å gå inn på SFO på den einskilde skule si nettside.

SFO

Påmelding, endring og oppseiing av SFO
 • Du kan melda barnet på via skulen sine nettsider eller på kommunen si nettside.
 • Ved spørsmål i samband med påmelding, kontakt heimeskulen til barnet.

Påmelding, endring av plass og oppseiing av SFO skjer elektronisk

Dersom du skal endra opphaldstid eller seia opp plassen så skal dette gjerast elektronisk 

 • Oppseiingstida er  2 månader og gjeld frå den 1. i kvar månad.
 • Ved oppseiing og endringar etter 1. mars må ein betala det same som før ut skuleåret – foreldrebetalinga vert altså ikkje endra eller redusert. Sjå vedtekter for meir informasjon.

Slik går du fram:

 1. Pålogging: https://skole.visma.com/time
 2. Velg ID  og du får tilgang med MinID/Buypass/Commfides
 3. Velg SFO tilbod og meld på SFO
 4. Velg startdato og det SFO tilbodet du ønskjer
 5. Kryss av for at du har lese vedtektene  til SFO
 6. Rettleiingshefte (PDF, 144 kB)

Rettleiingsfilm - youtube

Vedtekter for SFO
Informasjon om SFO - norsk
Informasjon om SFO - engelsk
Informasjon om SFO - polsk
Informasjon om SFO - arabisk
Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga i Time

Pris og betaling

Ein betaler for 11 månader per år.

 • Matpengar er inkludert i prisen
 • Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon eller redusert foreldrebetaling på grunn av låg inntekt
Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2020
Pris pr md. 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
- betalar 11 md. per år 2 915 kr 2 330 kr 1 750 kr
Matpengar 195 kr 160 kr 120 kr
Pris per ekstra dag: 250 kr

 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre til barn i 1. og 2. klasse med samla inntekt under kr. 534 400,-  har frå 01.08.2020 rett til å søka om redusert foreldrebetaling. Husstanden skal ikkje betala meir enn 6 % av si samla inntekt for SFO-plass til kvart barn.

Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader».  I skuleåret 2020-2021 vil søknader innan 15.september få tilbakeverkande kraft, og ein prisreduksjon vil gjelda frå 1. august.

Les meir om ordninga  (PDF, 410 kB)

Søk redusert foreldrebetaling

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00