Planar

Her finn du aktuelle planar for skulane i Time kommune

Planar i skule og skulefritidsordning

Overgangsplan frå grunnskule til vidaregåande skule

Time kommune, Klepp komune og Bryne ungdomsskule har utarbeidd plan for overgangsarbeidet mellom grunnskule og vidaregåande skule.

Målet er å få flest mogleg til å gjennomføra vidaregåande opplæring.

Overgangsplan (PDF, 328 kB)

 

Overgangsplan 0-16 år

Time kommune har utarbeidd ein plan som gjeld overgangar for barn i barnehage og  skule. Målsetjinga er at alle overgangar skal sikra at barn får gode overgangar i barnehage og skule.

I planen finn du omtalt blant anna:

Overgang mellom:

  • barnehagar
  • barnehage/skule
  • skule/sfo
  • barneskule/ungdomsskule
  • ungdomsskule/vidaregåande skule

Du finn og tema barn med særskilte behov, og tema om fleirspråklege barn.

.

Overgangsplan 0-16 år (PDF, 642 kB)

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar
Handlingsplan ved urovekkjande skulefråver
Barn i to heimar, rettleiar
Handlingsplan mot vald og trakassering i skulane
Kvalitetsplan for skulefritidsordninga (SFO)

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00