Inntaksgrenser/skulekrinsar i Time kommune

Informasjon om inntaksgrenser og retningslinjer for søknad om plass ved ungdomsskulane i Time kommune.

Inntaksgrenser/Skulekrinser

Kart som syner rettleiande inntaksgrenser for ungdomsskulane i Time kommune
Rettleiande innntaksgrenser for ungdomsskulane i Time kommune
Retningsliner for opptak ved BUS og Vardheia 2021
Søknadsskjema for skuleplass til ungdomsskulane i Time kommune