Ny elev i Timeskulen

Her er rutinane for korleis ein melder inn ny elev i Timeskulen.

  • Sjå på kart over rettleiande skulekrinsar i Time kommune.

Rettleiande skulekrinsar barneskular (PDF, 13 MB)

Rettleiande skulekrinsar ungdomsskular  (PDF, 13 MB)

Rettleiande skulekrinsar ungdomsskular på Bryne (PDF, 8 MB)

  • Ta kontakt med rektor ved den skulen eleven høyrer til ut frå rettleiande skulekrinsar. Det er eleven sin folkeregistrerte adresse om definerer skulekrinsen. Om du er usikker på kva skule eleven skal gå på, ta kontakt med fagstab skule 51 77 83 76/ Innbyggarservice 51 77 60 00.
  • Føresette varslar skulen eleven går ved, og ber dei om å senda flyttemelding til ny skule i Time kommune.
  • Retten til gratis skuleskyss følger inntaksgrensene. Om føresette ønsker ein annan skule enn det som er sett ut frå rettleiande skulekrinsar, er ein sjølve ansvarlege for skyss.
  • Dersom eleven har delt bustad og opphaldet hjå begge foreldre er fast, planlagt og regelmessig, vil eleven kunne ha rett til gratis skyss frå begge heimar, forutsatt at dei øvrige vilkåra for skyss er oppfylt. Søknadsskjema og meir informasjon frå Kolumbus.

Kontaktinformasjon til skulane i Time kommune:

Bryne skule, rektor Heidi Barvik, 51 77 64 02

Bryne ungdomsskule, rektor Elsa Djuve Jerstad, 51 77 64 41

Frøyland skule, rektor Gerd Rusdal, 51 77 65 01/ 98 63 53 93

Frøyland ungdomsskule, rektor Karl Inge Aksnes, 51 77 64 80/ 92 84 19 27

Hognestad skule, rektor Ingveig Nærland Ødegård, 51 77 83 41/ 91 86 37 21

Lye skule, rektor Sigrid Hinnaland Kjetland, 51 77 60 83

Lye ungdomsskule, rektor Ingeborg Sagen Milner, 51 77 83 71/ 95 29 48 06

Rosseland skule, rektor Geir Soma, 51 77 63 91/ 97 58 16 36

Undheim skule, rektor Anne Gunn Feed Jakobsen, 51 77 83 61/ 95 96 43 29

Vardheia ungdomsskule, Eirik Jåtten, 51 77 60 43/ 47 30 97 95

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00