Alternativ til vold

Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i over 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Få meir innsikt om vold og om behandlingstilbud på nettsiden til ATV
Nettsiden til ATV

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00