Søkja om plass, endra plass, svara på tilbod om barnehageplass

Søknad om barnehageplass må skje elektronisk via foresattportalen. Logg inn med bruk av ID-porten.

Det er felles elektronisk søknadsskjema for kommunale og private barnehagar. I søknadsskjemaet kan du velja dei barnehagane du vil søkja i prioritert rekkjefølge.

Søk om barnehageplass

Treng du hjelp til å søkja eller tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med Servicetorget på 51 77 60 00

Slik søkjer du om å endra plass

Viss du vil søkja om endring av tilbodet, gjer du det ved å senda elektronisk søknad same plass som ein søkjer eller seier opp plassen.

Endra barnehageplass

Svara på tilbod om barnehageplass

Svara på tilbod

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00