Slik søkjer du om barnehageplass

Søknad om barnehageplass må skje elektronisk.

Det er felles elektronisk søknadsskjema for kommunale og private barnehagar. I søknadsskjemaet kan du velja dei barnehagane du vil søkja i prioritert rekkjefølge.

Søk om barnehageplass elektronisk

Treng du hjelp til å søkja eller tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med Servicetorget på 51 77 60 00

Slik søkjer du om å endra plass

Viss du vil søkja om endring av tilbodet, gjer du det ved å senda elektronisk søknad same plass som ein søkjer eller seier opp plassen.

Søk om å endre barnehageplass elektronisk

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 51 77 60 00