Veg og vegtrafikk

Det finst om lag 105 km med kommunale vegar i Time kommune. I tillegg kjem gang- og sykkelvegar og fortau. 
 


Sjå kor langt du kjem på sykkel her
 

Klypping av hekkar og buskar 
Time kommune vart kåra til 
trafikksikker kommune i 2016.  Det er eit mål at alle skal kunna ferdast trygt langs alle gater og vegar. I denne brosjyra  (PDF, 2 MB)finn du skisser over kor store avstandar det skal vera frå hekkar og buskar til fortau og vegar. 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Jørgen Sætre. Sist endra 05.11.2018
Fann du det du leita etter?
Vakttelefon (1)
Arbeidsvarslingsplan (1)