Kven svarer på kva - Kemneren eller Skatt vest?

Ved kontakt med Jæren kemnerkontor, vennlegst gje opp fødsels- og personnummer eller organisasjonsnummer for arbeidsgivarar.

Kemneren
 

Skatteoppgjeret
 

• sender deg sjølve skatteoppgjeret

• hjelper deg dersom innbetalt skatt ikkje stemmer med lønnsoppgåvene/kvitteringane dine
 

Tilgode skatt
 

• utbetaler tilgodeskatt til konto eller på utbetalingskort etter at du har mottatt skatteoppgjeret

Obs! Delar av eller heile tilgodebeløpet blir ikkje utbetalt dersom du skylder restskatt, kommunale avgifter, statlege avgifter (f.eks. motorvogn-/lisensavgift), bidrag, bøter e.l.

 

Skyldig restskatt/forskotsskatt
 

• mottar innbetaling av forskotsskatt/restskatt

• sender ut betalingsblankettar

• svarer på spørsmål angåande betaling

• hjelper deg å finne løysningar dersom du ikkje kan betale innan fristen

 

Kontakt Jæren kemnerkontor
 

Besøksadresse:

Røyrvika 2, 4340 Bryne

 

Postadresse:

Postboks 38, 4349 Bryne

Telefon: 51 77 60 00

Telefon frå utland : +47 51 77 60 00

Telefaks: 854 00 303   E-post: skatt@time.kommune.no

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Skatt vest

 

 Sjølvmelding /likning
 

• mottar sjølvmeldinga frå deg

• sender deg utskrift av likninga dersom du ber om det

• hjelper deg dersom inntekt/frådrag/formue eller gjeld er feil

• kontrollerer inntekter og frådrag

• fastset skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget

• fastset pensjonspoeng

 

Skattekort/forskotsskatt
 

• fastsetter/endrar forskotsskatten

• skriv ut skattekort/frikort

• endrar skattekort/frikort

 

Klage/endring
 

• behandlar klage på likninga

Obs! klager du på likninga - ta kontakt med kemneren når det gjelder betalinga. Hugs at renter løper.

 

Kontakt Skatt vest
 

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Nytorget 9, 4370 Egersund

 

Postadresse:

Postboks 8103, 4068 Stavanger

Tlf. 800 80 000

http://www.skatteetaten.no/

«Skatten min» på Facebook

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Ivar Slettebø. Sist endra 26.05.2017
Fann du det du leita etter?