Skattetrekk

Skattetrekk er samlebegrep for forskotstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kjeldeskatt. Her er dei generelle reglane for forskotstrekk og utleggstrekk omtalt.

Arbeidsgivar sine plikter og ansvar

 

Trekkplikt

 

Arbeidsgivar si plikt til å føreta forskotstrekk er fastsett i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkrevjing av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingslova) §§ 5-4 (1) og 5-6. Trekkplikta omfattar alle ytingar som etter gjeldande reglar er gjenstand for forskotstrekk, også godtgjersler i heilt kortvarige arbeidsforhold. Det er ikkje noko krav om at det skal vera eit tilsettingsforhold. Arbeidsgivarbegrepet i skattebetalingslova omfattar følgjeleg fleire enn det vi vanlegvis forstår med begrepet i dagleg tale. Den som er pliktig til å føreta forskotstrekk eller utleggstrekk er arbeidsgivar.

 

Har skatteoppkrevjaren lagt ned utleggstrekk pliktar arbeidsgivar å føreta utleggstrekk i samsvar med dei vedtaka som er gitt i trekkpålegget, sjå skattebetalingslova §§ 14-4 og 14-5 og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingslova (skattebetalingsforskriften) §§ 14-4 og 14-5.

 

Ansvar

 

Arbeidsgivar er økonomisk og strafferettsleg ansvarleg for at trekk blir utført og oppgjer gitt, jf. ansvarsreglane i skattebetalingslova § 16-20.

 

Skattekort

 

Her finn du meir informasjon om korleis du trekkjer korrekt skatt.

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Ivar Slettebø. Sist endra 24.05.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering