Jæren kemnerkontor

Jæren kemnerkontor er skatteoppkrevjar i kommunane Hå, Klepp, Time og Gjesdal.

 

Vi fører skatterekneskapen og har ansvaret for all innkrevjing av skattar og arbeidsgivaravgift i desse kommunane. I tillegg kontrollerer vi arbeidsgivarar i kommunane.

Jæren kemnerkontor har og funksjon som særnamsmann.

Ivar Slettebø er kemner ved Jæren kemnerkontor.

 

 

Relevante område:

 

• Skatteattest 

• Skatteoppgjeret, utbetalingsdatoar

• Skatteoppgjeret, fristar restskatt

Endring av kontonummer

• Endring av skattemelding

Søknad om nedsetjing/ettergiving/lemping

Kven svarer på kva - kemneren eller Skatt vest

Utleggstrekk - mindre trekk i lønn

• A-ordningen  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontonummer for skattar og avgifter:

Hå                  6345.06.11192

Klepp              6345.06.11206

Time               6345.06.11214

Gjesdal           6345.06.11222

Uavhengig av kva konto du brukar, blir innbetalinga godskriven deg fordi du brukar KID-nummer. Finn ditt KID-nummer

 

Ved kontakt med Jæren kemnerkontor, må det opplysast om fødselsnummer for privatpersonar eller organisasjonsnummer for arbeidsgivarar.

 

For spørsmål om likning, kontakt Skatt vest.

Tlf.: 800 80 000

www.skatteetaten.no

 

Bilde1.jpg - Klikk for stort bilete

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Ivar Slettebø. Sist endra 14.03.2018
Fann du det du leita etter?