Gravearbeid i offentleg areal

 

Gjeldande satsar:
 

Administrasjonsgebyr, fast pr gravesøknad: kr 1500,- pr løyve

(Godkjenning av gravetillatelse, og varslinhgsplaner, inkl trafikkplaner)

Forringelsesgebyr

1. Hovedveier og hoved gang-sykkelveier ” 60,- pr kvm

2. Boliggater, fortauer og gang- sykkelveier ” 50,- pr kvm

3. Graving i parkareal ” 30,- pr kvm

4. Microtrenching ” 50,- pr lm
 

Som godkjenningsmyndighet, kan ikke kommunalteknikk selv utforme søknader om graving og

varslingsplaner. Bistand og rettledning for slike søknader er gratis.


Varselskilt graving - Klikk for stort bilete

 


For spørsmål om gravemelding og arbeidsvarsling i kommunal veg, ta kontakt med Time kommune.
 

 


 

 

  
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Ole Bjørn Maråk. Sist endra 10.03.2017
Fann du det du leita etter?