Beredskap - vakttelefonar

AKUTT ULYKKE eller livstruande skade: Ring 113.
 

Legevakt for Time og Klepp kommune: 116117

 


Forgifting

 • av medisinar  Ring 113 eller 116117 eller 22 59 13 00
 • av planter  Ring 113 eller 116117 eller 22 59 13 00
 • av kjemikalier  Ring 113 eller 116117 eller 22 59 13 00
 •  insektstikk/ormbitt  Ring 113 eller 116117

 

Brann: Ring 110

 • Brannvesenet i Sør-Rogaland Tlf.: 51 50 22 00

   

Politi: Ring 112
 


 

Time lensmannskontor  Telefon: 02800
Postboks 158, 4349 Bryne
Besøksadresse: Arne Garborgsveg 15/17, Bryne
Opningstid kvardagar i tida 08.15-15.00.Barnevernvakta i Sandnes

Interkommunal barnevernvakt for Sandnes, Time, Klepp, Gjesdal og
Hå kommuner. Opningstid når vanlig barnevernteneste er stengt.   
Opningstider:      

 • Måndag til torsdag  - kl 15:15 - 01:00
 • Fredag kl 15:15- 02:00
 • Laurdag kl 16:00-02:00   
 • Søndag kl 15:00-01:00.                     

 • Besøksadresse: Sandnes politistasjon, Elvegt 25, Sandnes
 • Tlf. 02800 evt: 905 41 321
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111Vakttelefonar i omsorgstenestene

 

Bryneheimen

 • Telefon 916 29 431 og 951 61 039.

Sivdamheimen

 • Telefon 51 77 63 83
   

Heimesjukepleie
 

 • Hovudtelefon nord  951 49 983
 • Hovudtelefon aust   911 11 570
 • Hovudtelefon vest    415 77 088
   

 

Veterinærvakt

 • Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest: 51 42 00 00

 

 • Veterinærvakt for smådyr: 51 78 85 90 (døgnvakt)

 

 • Melding om dyr utan eigar eller ulovleg hunderase, kontakt politiet – tlf. 02800.

 

 • For bekymringsmeldingar om dyr  kontakt Mattilsynet 22 40 00 00

 

Skada vilt og døde dyr

Vaktliste over hundeførere (PDF, 203 kB) som er tilknytta vaktordning for kommunane for ettersøk av skada vilt.
 

Melding om døde og lidende dyr sendes til Timevakta 901 68 099 (døgnvakt)

 

Dyrevern

Dyrevernnemd som er oppnevnt av Mattilsynet.

Dyrevernnemnd for produksjonsdyr Sør (Time, Klepp, Sandnes, Gjesdal og Hå): tlf: 415 59 207

Dyrevernnemnd for sports – og selskapsdyr (alle kommunar): tlf: 905 31 723

Dyrevernnemnd for fisk i akvakultur (alle kommunar): tlf: 975 03 037


 

Kloakk
- kommunale kloakkleidningar, tette røyr

 • Dagtid mån-fre 07.30-15.00: ring 51 77 60 00 / 901 68 099
 • Kveldstid og helg: ring 901 68 099


Drikkevatn

- kommunal vassleidning, svikt i vassforsyning

 • Dagtid mån-fre 07.30-15.00: Ring 51 77 60 00 / 901 68 099
 • Kveldstid og helg: Ring 901 68 099


Forureining
- Ring Brannvesenet - Ring 51 50 22 00Straumsvikt- Lyse
- feilmelding ved straumsvikt, avbrotne kablar

 • Kontakt driftsentralen på telefon 51 90 88 17 (heile døgnet).


Gatelys
- feilmelding ved gatelys som ikkje verkar

 

Snøbrøyting
- kommunale vegar

 • Dagtid mån-fre 07.30-15.00: Ring 51 77 60 00 / 901 68 099
 • Kveldstid og helg: Ring 901 68 099


Rydding av tre
- stengde vegar som fylgje av sterk vind, flaum osv.

 • Dagtid mån-fre 07.30-15.00: Ring 51 77 60 00 / 901 68 099
 • Kveldstid og helg: Ring 901 68 099 

 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Anne Reidun Garpestad. Sist endra 22.06.2017
Fann du det du leita etter?
Eksterne nettstader (2)