Vasskvalitet

Drikkevasssforskrifta set strenge krav til korleis kvaliteten skal vera på godt drikkevatn. Vatnet som IVAR leverer møter desse krava.

Mange stader i Europa er vatnet hardt, det vil seia at det inneheld mykje kalsium. Vatnet vil danna kalkbelegg innvendig i oppvaskmaskinar, og det er anbefalt å tilsetta blautgjeringsmiddel. Vatnet som IVAR leverer frå Langevassverket har et kalsiuminnhald på ca. 20 mg/l, noe som tilsvara en hardheitsgrad på 3 °dH.  Dette vert rekna som eit lågt kalsiuminnhald, og det er derfor ikkje nødvendig å bruka blautgjeringsmiddel i vaskemaskinen.

 

På IVAR si nettside kan du lese meir om vasskvalitet.

 

Vannkvalitet - Klikk for stort bilete

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Øyvind Østbø. Sist endra 10.03.2017
Fann du det du leita etter?