Prisar og gebyr for vatn og avløp

Alle huseigarar i kommunen, som er tilknytta kommunalt nett, må betala kommunale avgifter for vatn- og avløpstenester.

 

Størrelsen på gebyra vert bestemt etter reglane i vass- og avløpsanleggslova, forureiningsforskrifter og kommunen si eiga lokale forskrift om vass- og avløpsgebyr. I tillegg bestemmer kommunen årlig størrelsen på dei lokale gebyra gjennom eigne vedtak.

Forbruket skal målast med vassmålar som alle eigarar av bustad i kommunen er pålagt å ha. Ein skal betala for vatn m3, og avløpskostnadane vert rekna utifrå mengde vatn som vert brukt på eigendommen. Dei faste årlige gebyra går til å dekka vedlikehald av kommunale vass- og avløpsanlegg.

 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Øyvind Østbø. Sist endra 15.02.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering