Reguleringsplanar

Ein reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som i detalj seier kva føremål dei ulike områda skal nyttast til.
 

Gjeldande reguleringsplan for ein eigedom eller eit område finn du ved å søke i «Kart», vel verktøy Arealplanar. Ved å klikka på planomrisset får du opp aktuelle plandokument til venstre i skjermbilete.
Finn du ikkje planen du leitar etter, ta kontakt med servicetorg.  

 

Under "Kunngjeringar" ligg planar som er ute til høyring og offentleg ettersyn. Desse kan du og sjå i kartet, merka som «Reguleringsplan – under arbeid».

 

Private forslagsstillare som ønskjer å setja i gang med reguleringsarbeid, kan kontakta arealplanseksjonen i Time kommune. 

 

 

 

 

 

Publisert av Ubbo Busboom. Ansvarleg Wibecke Natås. Sist endra 09.03.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering