Planregister

Planregisteret inneheld opplysningar om gjeldande, igangsatte og utgåtte reguleringsplanar, busetnadsplanar og mindre endringar.

Plankart og føresegner finn du i kartportalen vår.

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Wibecke Natås. Sist endra 09.03.2017
Fann du det du leita etter?