Kulturminneplan Time kommune, 2008-2019

Kulturminneplanen skal gi grunnlag for eit målretta vedlikehald og god informasjon om, og tilrettelegging av, kulturminna. Ved dette ønskjer ein å arbeida for auka kunnskap om, og positive haldningar til, kulturarven.

Denne planen handlar i hovudsak om faste kulturminne frå nyare og eldre tid og kommunen sitt ansvar for forvalting av desse kulturminna.

Planen er vedtatt av Time kommunestyre 04.11.2008.
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Linda Trondsen. Sist endra 14.05.2018
Fann du det du leita etter?