Kommunedelplan for grønnstruktur i Bryne, 2007 – 2018

Kommunedelplan for grønstruktur i Bryne leggjar til rette for ei heilskapleg og berekraftig utvikling av den offentlege grønstrukturen i Bryne. Planen fokuserer på sikring av eksisterande og framtidige friområde i samband med den kraftige utbygginga i Bryne.

Behovet for friområde og gang- og sykkelvegar er vurdert på grunnlag av eksisterande og framtidig busetting i byen. Utbyggings- og næringsinteresser er og tillagt stor vekt ved lokalisering av føreslåtte friområde.

Planen er vedteken av Time kommunestyre 13.02.2007

 

·         Tekstdel.pdf (PDF, 20 MB)
 

·         Plankart.pdf

Publisert av Reidunn Øglænd. Sist endra 10.04.2017
Fann du det du leita etter?