Areal- og samfunnsplanlegging

Målet med samfunnsplanlegging er å få til ei bærekraftig utvikling for den einskilde, samfunnet og for framtidige generasjonar. Planlegging etter plan- og bygningslova skal vera med å samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver og gje grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressursar/areal.

 

Alle kommunar skal gjennomføra planlegging med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklinga i kommunen.

 

Dei konkrete måla til Time kommune er samla i kommuneplanen.

 

Velg underkategori for å lesa meir om desse.

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Bjørn Meling. Sist endra 09.03.2017
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)