Vatn og avløp

IVAR jobbar med å ivareta kommunen sine plikter når det gjeld vassforsyning og avløpshandtering i private hushald og næringsverksemder i kommunen.  Seksjonen har og ansvar for utbygging, forvalting, drift og vedlikehald av hovudleidningar for vatn og avløpsvatn, samt pumpestasjonar og vassbasseng.

Drikkevatnet i Time kommune vert levert av IVAR IKS.  Vatnet kjem frå IVAR sitt vassbehandlingsanlegg på Langevatn, og vert behandla slik at drikkevatnet er trygt og sunt å drikka.  

Avløpsvatnet frå bustadar vert samla inn på avløpsnettet og leia til reinseanlegget på Vik, drifta av IVAR.  

 

Time kommune godkjenner i samhøve med Norsk VA-norm, tilsvarande som hos våre nabokommunar på Nord-Jæren.

 

Time kommune har eit felles vaktnummer for akutte hendingar knytt til vatn- og avløp, veg, renovasjon, grøntområde og kommunale bygg/bustader:

 

Timevakt  vaktnummer er: 901 68 099.

 

Sakar som ikkje er akutte kan du melda inn her i vår MELD FEIL.

 

 

Høydebasseng - Klikk for stort bileteHøydebasseng Øyvind Østbø

  

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Øyvind Østbø. Sist endra 05.01.2017
Fann du det du leita etter?
Gebyrsatsar (1)
Fettutskiller (1)
Oljeutskiller (1)
Vassmålarskjema (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering