Avfall i Time kommune

I Time kommune skal alt hushaldsavfall kjeldesorterast
 

Matavfall, papir og papp, plastemballasje og restavfall blir henta av renovatøren i fast rute. Glas- og metallemballasje skal du levere til ein av miljøstasjonane som står sentralt plassert i heile kommunen. Anna avfall som farleg avfall, elektronisk avfall, møblar, trevirke osv. må du levere til ein av gjenvinningsstasjonane i regionen.

 

Tømekalenderen (PDF, 7 MB) som blir delt ut i desember kvart år, viser ein oversikt over renovasjonsruter og kva dag dei ulike avfallstypane blir henta heime hjå deg.

Sorteringsguiden (PDF, 575 kB) gir tips og råd om kor du skal kaste dei ulike avfallstypane som oppstår i eit hushald.
 

Meld gjerne inn feil her «MELD FEIL», dersom du ønskjer å melde inn eit avvik med renovasjonstenesta. Avvika kan vere manglande tøming, øydelagt avfallsdunk eller avfallsanlegg, forsøpling osv. Hugs å oppgi kontaktdata, slik at me kan nå deg dersom nødvendig.

 

Er du entreprenør eller utbyggjar og skal planlegge nye tomter eller rivetiltak, sjå her. 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Anita Austigard. Sist endra 23.10.2017
Fann du det du leita etter?
Gebyrsatsar (1)
Forskrifter og reglar (1)
Tømekalender (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering