Jordbruk og skogbruk

Kyr på beite ved Smukkevatn på Hognestad - Klikk for stort bilete

 

Ansvaret for kommunen si forvaltning av jordbruk og skogbruk ligg til avdeling for landbruk, miljø- og kulturvern

 

 

Informasjon og rettleiing

"Me ynskjer eit livskraftig og robust landbruk i Time. Eit livskraftig og robust landbruk er viktig grunnlag for jordvern, samstundes er det viktig med ein breidde innan landbruksnæringa. Time kommune er ein særs viktig
landbrukskommune, der det må vera fokus på å styrkja jordvernet." (frå landbruksplanen).

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har tankar om tiltak på eigedommen din. Lurer du på om det kan vera bandlegging av arealar i høve med natur- og kulturverdiar så kan du få svar frå oss.

Time bondelag er ein del av Rogaland bondelag. Sjå liste over kontaktpersonar her.

 

 

Tilskotsordningar

 

 

Søknadspliktige tiltak

 

 

Spreieareal for husdyrgjødsel:
- Skjema for avtale (PDF, 6 kB)
- Utrekning av spreieareal (XLTX, 76 kB)

 

 

Plantevernmidlar

Søknad om spreiing av plantevernmiddel i kantsoner (PDF, 107 kB)

Frivillig sjekkliste integrert plantevern (XLSX, 68 kB)

Sprøytejournal (XLSX, 38 kB)

Vannmiljø og integrert plantevern (XLSX, 35 kB)

 

 

 

Generell info

Gardskart

Landbruksplan for Time 2016-2026 (PDF, 3 MB)

Informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

Tiltaksplan for Håelva  (PDF, 4 MB) mai 2017 

Veterinærvaktordninga 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Brit Jorunn Haslemo. Sist endra 18.12.2017
Fann du det du leita etter?